El Consell aprova la Llei de Camins Públics i Rutes Excursionistes de Mallorca

El Consell aprova la Llei de Camins Públics i Rutes Excursionistes de Mallorca

El Consell aprova la Llei de Camins Públics i Rutes Excursionistes de Mallorca

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat la Llei de Camins Públics i Rutes d'Interès Excursionista de Mallorca, que serà remesa al Parlament balear per la seva presa en consideració i aprovació definitiva. El text ha estat elaborat pel departament de Medi Ambient i el Departament de Territori i Infraestructures i segons la institució, amb ell es dóna resposta a la necessitat d'establir un règim jurídic per als camins públics per tal de recuperar-los i promoure el seu ús i defensa. Així mateix, proporciona un marc legal per a rutes d'interès excursionista existents i obre la possibilitat de crear noves.

La llei defineix els camins públics com la infraestructura viària que permet la circulació dels ciutadans. Amb aquesta normativa, no només les institucions podran reclamar un camí com a públic, sinó que també ho podrà fer qualsevol ciutadà. A més, dota de legitimitat a l'administració perquè es pugui obrir de manera immediata un camí usurpat.

D'altra banda, contempla l'elaboració de diferents catàlegs de camins on s'oferirà informació sobre els mateixos. Els ajuntaments hauran d'elaborar els seus catàlegs, que inclouran els camins de titularitat municipal. Així mateix, s'elaborarà un catàleg insular que inclourà tots els camins de titularitat del Consell de Mallorca.

També es posarà en marxa un registre insular de camins públics de Mallorca que estarà disponible per a consultes i serà accessible telemàticament.

Després del període d'exposició pública, el text final inclou un seguit d'al·legacions rebudes durant la fase de consulta pública.

Pel que fa als usos, la llei determina que els camins han de ser d'accés lliure i gratuït i que estan destinats al trànsit no motoritzat. A més, els usos i aprofitaments diferents del dret de circulació o trànsit necessitaran autorització prèvia de l'administració titular del camí. Un altre capítol de la normativa estarà dedicat a la pavimentació dels camins i determina que, amb caràcter general, els camins d'accés al medi natural i paisatgístic no es poden pavimentar i si s'hagués de pavimentar per raons imperioses, haurà de tramitar la declaració d'interès general.

La llei també fa referència a les rutes d'interès excursionista amb l'objectiu de recuperar, conservar i fomentar el patrimoni viari tradicional i el seu entorn, així com facilitar la pràctica d'aquest esport. És la primera vegada en la comunitat autònoma que es presenta una llei per regular-les si protegir-les. Aquesta llei avala i reforça les rutes actuals del GR-221 i GR-222 (Artà-Lluc) i obre la porta a poder crear noves.

Finalment, la llei també inclou una sèrie d'infraccions que es qualifiquen com a molt greus, greus i lleus i que poden suposar sancions d'entre 60 euros i 20.000 euros.

La norma també inclou l'obligació de restituir les coses conforme al seu estat anterior amb càrrec a l'infractor i de rescabalament de danys i perjudicis que l'actuació hagi pogut ocasionar.

admin

Close

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies